Strelnica

Termíny obmedzeného využívania strelnice členmi SPZ z dôvodu nájmu strelnice pre užívanie príslušníkov PZ SR:

1. Využívanie predmetu nájmu na vykonávanie streleckého výcviku príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky bude prebiehať v roku 2022 v termínoch: január: 04., 13., 20., 27., február: 01., 03., 08., 17., 24., marec: 01., 03., 15., 17., 22., 24., 29., 31., apríl: 05., 07., 12., 14., 19., 21., 26., 28., máj: 03., 05., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31., jún: 02., 07., 09., 14., 16., 21., 23., 28., 30., júl: 07., 14., 21., august: 02., 09., 16., 23., 30., september: 06., 13., 22., október: 04., 06., 11., 13., 18., 20., 25., 27., november: 01., 03.,10., 15., 22., december: 06., 13., 15., v čase od 08.00 do 13.00 hod. Zmena termínov výcvikových dní je možná na základe dohody zmluvných strán.

2. V termínoch výcvikových dní od 19.04.2022 až 15.05.2022 bude prebiehať strelecký výcvik príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v čase od 17.00 hod. do 22.00 hod.

V prílohe Prevádzkový poriadok strelnice.


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky