Predlžovanie platnosti poľovných lístkov

Návšteva Kancelárie OPK Prešov za účelom predlženia platnosti PL

Prosíme o obojstranné vytlačenie Žiadosti o predlženie PL na jeden list papiera. Žiadosť si môžete stiahnuť z tejto strany. Pri návšteve kancelárie prosíme, aby ste mali žiadosť vypísanú a podpísanú, nachystané všetky náležitosti, aby sme urýchlili vybavenie kvôli opatreniam Covid-19 a eliminácii jeho šírenia. Informácie v priloženom texte.   

Vytvorte si webové stránky zdarma!