Aktuality

Na základe opatrení súvisiacich s koronavírusom platných v SR kancelária OPK a ŠRO SPZ Prešov bude otvorená v núdzovom režime

Pondelok 08:00 - 11:00

Streda 08:00 - 11:00

Piatok 08:00 - 11:00

Prosím obmedzte osobnú návštevu kancelárie OPK a ŠRO SPZ na nevyhnutný čas iba v súrnych a dôležitých záležitostiach. Používajte rúška alebo iné prikrývky úst a nosa.

Poštu vhadzujte do poštovej schránky (napr. zápisnice z ČS - možno zaslať aj elektronicky).

Pracujeme z domu, v prípade potreby nás kontaktujte mailom alebo na mobil: polovnictvo.presov@gmail.com, presov@opk.sk, 0905634816, 0908253692. 

Ďakujeme.