Aktuality

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení súvisiacich s koronavírusom kancelária OPK a ŠRO SPZ Prešov pracuje v štandardnom režime.


Do celkového ukončenia opatrení obmedzte osobnú návštevu kancelárie OPK a ŠRO SPZ na nevyhnutný čas iba v súrnych a dôležitých záležitostiach. Poštu vhadzujte do poštovej schránky. Charakter poriadania našich akcií zatiaľ vylučuje ich konanie, preto sa presúvajú na neurčito.

Pri návšteve kancelárie prispôsobte svoje správanie aktuálnym informáciám o opatreniach Krízového štábu a Vlády SR súvisiacich s nosením rúšok, pohybe v interiéroch a pod.

Ďakujeme.